Alle priser i nettbutikken er i SEK - varene sendes fra SVERIGE, men toll-mva er inkludert i prisen